കരിങ്കണ്ണന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നടന്നു. ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാം…

സജു നവോദയ നായകാനായെത്തുന്ന ചിത്രം കരിങ്കണ്ണന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നടന്നു. തലശ്ശേരിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു ലോഞ്ചിങ്ങ്…

ചടങ്ങിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാം…