‘ശകുന്തള ദേവി ‘ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി

ഇന്ത്യയുടെ ഹ്യൂമന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്നറിപ്പെടുന്ന ശകുന്തള ദേവിയുടെ ജീവിത കഥ ആസ്പദമാക്കിയ ചിത്രം ‘ശകുന്തള ദേവി’യുടെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി.ഗണിതശാസ്ത്രപ്രതിഭയായ ശകുന്തള ദേവിയായി…

ശകുന്തള ദേവിയായി വിദ്യാ ബാലന്‍; ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു

ഹ്യൂമന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഗണിത ശാസ്ത്ര പ്രതിഭ ശകുന്തള ദേവിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാവുകയാണ്. വിദ്യാ ബാലനാണ് ശകുന്തള ദേവിയായി…