മൃഗങ്ങളേയും സംഗീതം സ്വാധീനിക്കും

സംഗീതത്തിന്റെ മാസ്മരികഭാവം പ്രകടമാകുന്ന അനുഭവങ്ങള്‍ എഴുത്തുകാരനും സംഗീതനിരൂപകനുമായ രവിമേനോന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പങ്കുവെച്ചത്. ‘ഹൃദയഗീതങ്ങള്‍’ എന്ന തന്റെ രചനയില്‍ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കുറിപ്പായിട്ടത്. പൂര്‍ണ്ണരൂപം താഴെ വായിക്കാം…

“ആ പാട്ടിൽ എന്റെ ലൈഫുണ്ട് സാർ''————– “സംഗീതത്തെ പോലെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന, മനസ്സുകളുടെ മുറിവുണക്കുന്ന…

Posted by Ravi Menon on Thursday, August 6, 2020