ഉയരെയിലെ പല്ലവി ഇങ്ങനെയാണുണ്ടായത്..!

‘ഉയരെ’ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ പാര്‍വതി എന്ന നടി അവതരിപ്പിച്ച വേഷത്തിന് ഏറെ പ്രശംസ ലഭിക്കാന്‍ കാരണം പ്രശംസ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ചിത്രത്തിലെ…

നീ മുകിലോ, പുതുമഴ മണിയോ..’ഉയരെ’യിലെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയായി പാര്‍വതി എത്തുന്ന ചിത്രം ‘ഉയരെ’യിലെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. ‘നീ മുകിലോ, പുതുമഴ മണിയോ..’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന…