സിനിമാ ടിക്കറ്റിന് വിനോദ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ..

സിനിമാടിക്കറ്റിന് പത്ത് ശതമാനം വിനോദ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കേരള ഫിലിം…