മോഹന്‍ലാല്‍ ഒടിയനായി മാറിയത് ഇങ്ങനെ…വീഡിയോ കാണാം..

മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം ഒടിയനിലെ വിഎഫ്എക്‌സ് ബ്രേക്ഡൗണ്‍ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു. എന്‍വൈ വിഎഫ്എക്‌സ്‌വാലാ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഒടിയന്റെ വിഎഫ്എക്‌സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫിക്‌സിനായി…