കുമാരാനാശാന്റെ ജീവിത കഥ സിനിമയാകുന്നു..

മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായവരുടെ ജീവിതകഥകളിലേക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാന ചിത്രം കൂടി. മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ കെ.പി കുമാരനാണ് സിനിമ…