പ്രതി അപൂര്‍ണാനന്ദന്‍ എത്തി, കാഴ്ചകളുടെ വിസ്മയമായി ‘മഹാവീര്യര്‍’

പോളി ജൂനിയര്‍ പിക്ചര്‍സ്, ഇന്ത്യന്‍ മൂവി മേക്കര്‍സ് എന്നീ ബാനറുകളില്‍ നിവിന്‍ പോളി, പി. എസ് ഷംനാസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന…