ചിന്തയില്ലാതെ ചിരിപ്പിക്കും കനകം കാമിനി കലഹം

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പന് ശേഷം രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാള്‍ ഒരുക്കിയ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് കനകം കാമിനി കലഹം. മുന്‍വിധികളില്ലാതെ സമീപിക്കാവുന്ന തീര്‍ത്തും എന്റര്‍ടെയ്‌നറാണ്…