കാര്‍ത്തിയുടെ ‘കൈദി’യ്ക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം

കാര്‍ത്തിയുടെ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ‘കൈദി’യുടെ രണ്ടാംഭാഗം ഉടന്‍ എത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍ ലോകേഷ് കനകരാജ്. കൈദി ഒരുക്കിയ അതേ ടീം തന്നെയായിരിക്കും…