ജോണ്‍ എബ്രഹാം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള ഡിസംബര്‍ പകുതി മുതല്‍ ആരംഭിക്കും

പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരന്‍ ജോണ്‍ എബ്രഹാമിന്റെ സ്മരണക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേള ഡിസംബര്‍ 13 മുതല്‍ 15 വരെ കോഴിക്കോട് വെച്ച്…