ഈ മുഖം ഇനി മറക്കില്ല

‘ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോള്‍ ആ മുഖം പിന്നെ ഒരിയ്ക്കലും മറക്കില്ല…’ .ഹെലനിലെ ക്ലൈമാക്‌സ് രംഗത്തില്‍ സെക്യൂരിറ്റി പറയുന്ന ഈ ഹിറ്റ്…