ഈ കടലും പ്രേമനൈരാശ്യോം തമ്മിലെന്താ ബന്ധം..? ആന്‍പ്പന്റെ ഓരോ സംശയങ്ങളേ!

പ്രേമനൈരാശ്യം മൂത്തവരും, വിഷമം തോന്നുന്നവരും എന്തിനാണീ കടല്‍ തീരത്ത് പോയി അതിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് നോക്കി നില്‍ക്കുന്നത്…?!എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ള ഒരു സംശയം തന്നെ… ഇത്…

96 താരം ഗൗരിയെ പ്രണയിച്ച് മലയാളി താരം ബിബിന്‍ ജോര്‍ജ്.. മാര്‍ഗ്ഗം കളിയിലെ ആദ്യ ഗാനം കാണാം..

‘ടിക് ടോക് ഉണ്ണി’ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ഥ താരത്തെക്കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാര്‍ഗ്ഗം കളി എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റാരുമല്ല…