സിനിമാ, സീരിയല്‍ വ്യവസായം വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്

  സംസ്ഥാനത്തെ കൊവിഡ് ബാധ കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സിനിമാ, സീരിയല്‍ വ്യവസായം വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. സിനിമാ സീരിയല്‍ ചിത്രീകരണങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്…