എക്‌സ്ട്രാ ഷോകളുമായി സൂര്യയുടെ ‘എതിര്‍ക്കും തുനിന്തവന്‍’

സൂര്യയുടെ എതിര്‍ക്കും തുനിന്തവന്‍ തിയേറ്ററില്‍ ഓളം തീര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യദിവസം തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ച ചിത്രത്തിനായി തമിഴ് നാട്ടില്‍ പല തിയേറ്ററുകളും…