തന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിലേക്ക് കാസ്റ്റിങ്ങ് കോളുമായ് പൃഥ്വിരാജ്..

പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ളവര്‍ക്കായി ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം തന്നെ മുന്നോട്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് എന്ന സിനിമയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം കാസ്റ്റിങ്…