വെക്കേഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് ദിവ്യഉണ്ണി : സൗന്ദര്യത്തില്‍ മയങ്ങി ആരാധകര്‍.

പ്രായത്തിന് നാണം തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് മലയാളത്തിലെ മെഗാ നടന്‍മാരുടെ പല വേഷങ്ങളും നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഏവരെയും തന്റെ സൗന്ദര്യം…