ഡിസി മാര്‍വെല്‍ പോരാട്ടം, പ്രീ റിലീസ് റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ അക്വമാന്‍…

പ്രീ റിലീസ് റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ക്കാനുള്ള മുന്നേറ്റത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ വമ്പന്‍മാരായ നിര്‍മ്മാണക്കമ്പനികളെല്ലാം. ഈയിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ മാര്‍വെല്‍ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ  ‘അവഞ്ചേഴ്‌സ് ഇന്‍ഫിനിറ്റി വാര്‍’ എന്ന ചിത്രത്തിനാണ്…