ഇത് ഭാവനയുടെ ‘പരമ്പരാഗത സ്റ്റൈലിഷ്’ ലുക്ക്..!

വിവാഹത്തോടെ മലയാള സിനിമയില്‍ നിന്നും താല്‍കാലികമായി ഇടവേള എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും തന്റെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലെല്ലാം സജീവമാണ് ഭാവന. ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടിക്കായി കേരളത്തില്‍ എത്തിയെങ്കിലും…