രണ്ട് ചിത്രങ്ങളില്‍ നായകനായി ബാബു ആന്റണി തിരിച്ചെത്തുന്നു..

മലയാള സിനിമയുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളില്‍ തന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യംകൊണ്ടും വേറിട്ട ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ കൊണ്ടും തരംഗമായി നിന്നിരുന്ന നടനാണ് ബാബു ആന്റണി.…