അര്‍ജന്റീന ഫാന്‍സ് കാട്ടൂര്‍ക്കടവ് & അള്ള് രാമേന്ദ്രന്‍ ഒരുമിച്ചൊരു ഓഡിയോ ലോഞ്ച്…

','

' ); } ?>

കുഞ്ചാക്കൊ തന്റെ വ്യത്യസ്ത വേഷത്തിലെത്തിയ അള്ള് രാമേന്ദ്രന്റെയും യുവതാരം കാളി ദാസ് ജയറാം ചിത്രം അര്‍ജന്റീന ഫാന്‍സ് കാട്ടൂര്‍ക്കടവ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെയും അണിയറപ്പ്രവര്‍ത്തര്‍ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി സെല്ലുലോയ്ഡ് ചേരുന്നു..