മമ്മൂട്ടിയുടെ തെലുങ്ക് ചിത്രം ‘യാത്ര’ യുടെ രണ്ടാമത്തെ ടീസര്‍ കാണാം..

മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി വൈ.എസ്.ആര്‍ രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം യാത്രയുടെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടീസര്‍ ആണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.…

യാത്രയുടെ രണ്ടാം ടീസര്‍ ഡിസംബര്‍ 21ന്…

മമ്മൂട്ടി വൈ എസ് ആര്‍ ശേഖരറെഡ്ഡിയുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം യാത്രയുടെ ടീസര്‍ ഡിസംബര്‍ 21ന് പുറത്തിറങ്ങും. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടീസര്‍ ആണ്…