”ഒരു പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ആക്ടറാവണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം..” സ്വപ്‌നം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ടൊവീനോ..

‘ഇന്നു നിങ്ങള്‍ എന്നെ വിഡ്ഡിയെന്നു പരിഹസിക്കുമായിരിക്കും, കഴിവില്ലാത്തവന്‍ എന്നു മുദ്രകുത്തി എഴുതി തള്ളുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരിക്കല്‍ ഞാന്‍ ഉയരങ്ങളില്‍ എത്തുക തന്നെ…