ലീന മണിമേഖലൈക്ക് പിന്തുണയുമായി ഡബ്ല്യു.സി.സി

സംവിധായിക ലീന മണിമേഖലൈക്ക് പിന്തുണയുമായി വിമണ്‍ ഇന്‍ സിനിമ കളക്റ്റീവ് രംഗത്ത്. സംവിധായകന്‍ സുസി ഗണേശനെതിരെ മീടു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി തുറന്ന്…