ഡികാപ്രിയോയും ബ്രാഡ് പിറ്റും അറരങ്ങുവാഴാനെത്തുന്നു. ‘വണ്‍സ് അപ്പോണ്‍ എ ടൈം ഇന്‍ ഹോളിവുഡ്’ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്ത്..

ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ലിയനാര്‍ഡോ ഡികാപ്രിയോയും ബ്രാഡ് പിറ്റും ഒന്നിക്കുന്ന വണ്‍സ് അപ് ഓണ്‍ എ ടൈം ഇന്‍ ഹോളിവുഡ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ…