ആരോപണങ്ങളില്‍ പെട്ട് റിലീസ് തീയതി മാറ്റി… ‘പി എം നരേന്ദ്രമോദി’ ആദ്യ വോട്ട് ദിനത്തില്‍ റിലീസ് ചെയ്യും..

. ആരോപണങ്ങളില്‍ പെട്ട് റിലീസ് മാറ്റി വെച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രം ‘പി എം നരേന്ദ്രമോദി’യുടെ പുതിയ…