പുതിയ സംവിധായകന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മാമാങ്കത്തിന്റെ 3ാം ഘട്ടഷൂട്ടിങ്ങ് പുര്‍ത്തിയായി..

ഏറെ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കുമൊടുവില്‍ മമ്മൂട്ടി സ്റ്റാറര്‍ ചിത്രം മാമാങ്കത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ഷൂട്ടിങ്ങ് കൊച്ചിയില്‍ വെച്ച് പൂര്‍ത്തിയായി. ചിത്രത്തിലെ സംവിധായകനെ അടക്കം…