ലൂസിഫറും ‘ഇലുമിനാറ്റി’യും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം…?!

തിന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം, എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് ലൂസിഫറിന്റെ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ‘ചെകുത്താനുമായുള്ള ഇടപാട്’ എന്നായിരുന്നു ലൂസിഫറിന്റെ ടാഗ് ലൈന്‍. ലൂസിഫറെന്നാല്‍…