ശിവരാത്രി നാളില്‍ പുതിയ ചിത്രത്തിന് ശുഭാരംഭവുമായി ലാല്‍ ജോസ്..

ശിവരാത്രി നാളോടനുബന്ധിച്ച് തന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന് ശുഭാരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍ ലാല്‍ ജോസ്. ‘തട്ടിന്‍പ്പുറത്ത് അച്യുതനു’നു ശേഷം ലാല്‍ ജോസ് സംവിധാനം…