ഞാന്‍ പ്രകാശന്റെ നൂറാം ദിവസം ആഘോഷിച്ച് സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും സംഘവും..

കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയില്‍ ആദ്യ ടീസറിലൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയ തരികിടക്കാരനായ പ്രകാശന്റെ കഥ നൂറാം ദിവസത്തിലേക്ക്. സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് സംവിധാനത്തില്‍…