ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിന്‍ – അനില്‍ രാധാകൃഷ്ണ മേനോന്‍ പ്രശ്‌നത്തില്‍ സമവായമായി…ജാതീയ വിവേചനമെന്നത് ദുര്‍വായന

ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനും അനില്‍ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നത്തില്‍ കൊച്ചിയില്‍ സമവായ ചര്‍ച്ച നടന്നു. ഫെഫ്കയുടെ നേതൃത്വിലാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നത്. ബിനീഷ്…