ഒരുമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള്‍.. എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണം.. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നടി സയ്യേഷ..

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചെറിയ സൂചനകള്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ നേരം മുതല്‍ തന്നെ ഏറെ വിവാദങ്ങളാണ് തമിഴ് നടന്‍ സൂര്യയുടെയും നടി സയ്യേഷയുടെയും വിവാഹത്തെപ്പറ്റി സമൂഹ…