ഒരു സ്ഥിരം ‘വിജയ്’ ബ്രാന്‍ഡ് പടമോ?

നെല്‍സണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ദളപതി വിജയ് ചിത്രം വിഷുറിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥിരം വിജയ് ബ്രാന്‍ഡ് ചിത്രമെന്നതില്‍ കവിഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകതയും…