ഹൃദയഹാരിയായി ഇളയരാജ..

ഒരു നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം മേല്‍വിലാസം, അപ്പോത്തിക്കിരി എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകന്‍ മാധവ് രാംദാസ് ഒരുക്കിയ ഇളയരാജ മലയാളത്തില്‍ ഏറെ കാലത്തിനിടയില്‍…