നാദിര്‍ഷ ഇക്കയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് ബിബിന്‍ ജോര്‍ജ്…

സിനിമാ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പില്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച തന്റെ നാദിര്‍ഷ ഇക്കയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് ബിബിന്‍ ജോര്‍ജ്..

 

സെല്ലുലോയ്ഡ് എക്‌സ്‌ക്ലൂസിവ് ഇന്റര്‍വ്യൂ കാണാം..

 

error: Content is protected !!