കൂടപുഴയോരത്തെ…ചാലക്കുടിക്കാരന്‍ ചങ്ങാതിയിലെ വീഡിയോ ഗാനം കാണാം

കലാഭവന്‍ മണി എന്ന മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ നടന്റെയും പാട്ടുകാരന്റെയും കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രം ‘ചാലക്കുടിക്കാരന്‍ ചങ്ങാതി’ ലെ മറ്റൊരു ഗാനം കൂടി കാണാം….

Singer | Prasanth Puthukari, Sangeetha Lyrics | B K Hrinarayanan Music | Bijibal Story & Direction | Vinayan Screen Play | Vinayan & Ummer Muhammed Produced By | Glastone Dop | Prakash Kutty Editor | Abhilash Viswanath Make Up | Rajesh Nenmara Choreography | Kumar Shanti Art | Suresh Kollam Designs | Old Monks