അഘോരികളുടെ കഥയുമായി ‘അഘോര’

അഘോരികളുടെ കഥ പറയുന്ന ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ‘അഘോര’ പുറത്തുവിട്ടു. അഖില്‍ കോന്നിയാണ് ഈ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമിന്റെ കഥയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കാശിയുടെ മനോഹാരിതയും അഘോരികളുടെ ജീവിതവും പറയുന്ന ചിത്രം പൂര്‍ണമായും കാശിയിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നരഭോജികളായ അഘോരികളുടെ കഥ പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ആണിത്. രണ്ട് ഭാഗങ്ങള്‍ ഉളള ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമിന്റെ ആദ്യഭാഗമാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രേഷകര്‍ക്കു മുമ്പില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സുരജ് വി കെ ആണ് ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.